Joensuussa on ilmennyt suurta tarvetta vapaaehtoisen ystävätoiminnan kehittämiseksi asuuhan paikkakunnalla runsaasti esimerkiksi yksinäisiä vanhuksia ja turvaverkottomia lapsiperheitä, jotka kaipaisivat ystävää. Kohti kehittyvää Joensuuta 2016 –projektin aikana haastattelemme Joensuun alueella toimivia vapaaehtoisia ystäviä ja pyrimme selvittämään mikä on Joensuun alueen ystävätoiminnan nykytaso ja miten Joensuun alueen ystävätoimintaa voisi kehittää. Kohti kehittyvää Joensuuta 2016 –projektiin liittyvä ystävätoiminnan kehittämisprojekti painottuu siis kvalitatiiviseen tutkimukseen, jonka toteutamme pääasiassa avoimia kysymyksiä sisältävällä kyselylomakkeella. Kyselylomakkeet postitetaan ystävätoiminnan yhdyshenkilöiden välityksellä tammikuun 2016 aikana. Pyrimme luomaan ystävätoimintaan jatkuvuutta sekä tuomaan esiin ystävätoimintaa koskevia kehittämisehdotuksia. Pyrimme myös tuomaan ystävätoimintaa entistä enemmän näkyville Joensuun alueella projektimme aikana sekä aktivoimaan myös nuoria ihmisiä mukaan ystävätoimintaan.

Mitä ystävätyö on?

Ystävätyö on vapaaehtoistyötä, josta ei saa vastineeksi palkkaa. Ystävätyö auttaa parantamaan yksinäisten tai turvaverkottomien ihmisten elämänlaatua. Se voi myös auttaa tällaisia ihmisiä voittamaan heidän elämässään kohtaavia vaikeita tilanteita. Ystävätyö on julkisia palveluja tukevaa työtä. Kansalaisaktivismi on vaikuttanut suuresti vapaaehtoistyön kehittymiseen.

Ystävätyö antaa paljon myös vapaaehtoisena toimivalle ystävälle; se antaa hänelle mahdollisuuden esimerkiksi itsensä kehittämiseen vapaaehtoistyön kautta. Tätä kautta vapaaehtoisena ystävänä toimiva henkilö voi pyrkiä vahvistamaan tiettyjä identiteettinsä puolia. Esimerkiksi eläkkeelle siirtynyt ihminen voi vapaaehtoistyön kautta kokea olevansa edelleenkin hyödyllinen yhteiskunnan jäsen. Vapaaehtoistyö tuo vapaaehtoiselle ystävälle tietynlaista rytmiä päivään sekä tarjoaa hänelle työkokemusta. Voikin sanoa, että toisten auttaminen tuo onnea myös auttajalle; vanhan sananlaskun mukaan antaessaan saa ja tämä pitää paikkansa erityisesti vapaaehtoistyön osalta. Moni vapaaehtoisena ystävänä toimiva on kertonut, kuinka toisen asioita läpikäydessään on tullut käsitelleeksi myös omaa elämäntilannettaan. Ystävätoiminnan kautta on siis mahdollista laajentaa omaa maailmannäkemystä, koska se tuo asioista esiin uusia näkökantoja. Näin vapaaehtoinen ystävä kehittää toista auttaessaan samalla myös itseään.
Joensuussa on havahduttu siihen, että julkiset sosiaali- ja hoivapalvelut eivät riitä kattamaan kaikkien tarpeita. Itseasiassa ne eivät edes aina tavoita kaikkia apua tai seuraa tarvitsevia. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää kehittää Joensuun alueen ystävätoimintaa edelleen. Ystävätoimintaa pyritään kehittämään myös siten, että se vastaisi entistä paremmin julkisen sektorin tarjoamien palveluiden jättämiin aukkoihin; siten, ettei kukaan voi pudota yhteiskunnassamme, jota vielä ainakin toistaiseksi kutsutaan hyvinvointiyhteiskunnaksi, täysin turvaverkkojen ulkopuolelle.

Rekrytointi

Pyrimme pohtimaan Kohti kehittyvää Joensuuta 2016 –projektin aikana myös keinoja, joilla voidaan panostaa vapaaehtoisten ystävien rekrytointiin nykyistä paremmin. Uskomme, että tätä tavoitetta palvelee esimerkiksi se, että jatkossa on tarkoituksena tarjota nykyistä monipuolisempia vapaaehtoistehtäviä, jolloin vapaaehtoiset ystävät voivat sitoutua esimerkiksi lyhytaikaiseen tai pitkäaikaiseen auttamistyöhön omien resurssiensa ja mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Olemme sitä mieltä, että on erityisen tärkeää määritellä seuraavat asiat pyrittäessä parantamaan vapaaehtoisten ystävien rekrytointiprosessia:
1. minkälaisia ihmisiä vapaaehtoisiksi ystäviksi tarvitaan
2. minkälaisiin tehtäviin vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan
3. mistä kyseisenlaisia henkilöitä saa parhaiten rekrytoitua sekä
4. mitä keinoja kannattaa käyttää näiden henkilöiden rekrytoimiseen.
Yhteistyö julkisen sektorin kanssa on sekä haaste että mahdollisuus. Tästä syystä on mielestämme erittäin tärkeää, että pyrimme tuomaan kuuluville vapaaehtoisina ystävinä toimivien henkilöiden äänen. Erityishuomiota pyrimme kiinnittämään joensuulaisten nuorten osallistumiseen.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja Kohti kehittyvää Joensuuta 2016 –projektin vapaaehtoisen ystävätoiminnan kehittämistoimista, ota yhteyttä Kohti kehittyvää Joensuuta 2016 –projektin vapaaehtoisen ystävätoiminnan kehittämistoiminnan vastaavaan Katariina Markkaseen joko puhelimitse tai sähköpostitse. Katariina Markkasen puhelinnumero on +358 12345678908. Paras aika tavoitella Katariinaa puhelimitse on maanantaista tiistaihin kello 12-14 välisenä aikana, keskiviikosta torstaihin kello 16-19 välisenä aikana, perjantaisin kello 10-12 välisenä aikana sekä lauantaisin kello 12-13 välisenä aikana. Voit myös jättää Katariinalle viestin puhelinvastaajaan. Katariinan sähköpostiosoite on Katariina.Markkanen@kehittyvajoensuu.fi.